"This section as well"

แปลว่า:ตอนนี้ด้วย

October 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

ไม่รู้เอาอะไรมาแปล งงมาก


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

แปลถูกแล้วหรือ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย