"This section as well"

แปลว่า:ตอนนี้ด้วย

October 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

ไม่รู้เอาอะไรมาแปล งงมาก


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

แปลถูกแล้วหรือ


https://www.duolingo.com/profile/1yHi4

ใช่เหรอ !!


https://www.duolingo.com/profile/vUHd17

แปลเช่นนั้นจริงๆเหรอแปลผิดบ่อยๆคงต้องเลิกเรียน สับสนหมดแค่นี้ตูก็ไม่รู้พอแล้วยังจะให้สับสนไปเพื่อ?


https://www.duolingo.com/profile/thira824534

ใน google ก็แปลแบบนี้นะ


https://www.duolingo.com/profile/Aew494559

ห่านนน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย