"This section as well"

แปลว่า:ตอนนี้ด้วย

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sopee2
sopee2
  • 22
  • 8
  • 21

ไม่รู้เอาอะไรมาแปล งงมาก

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

แปลถูกแล้วหรือ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย