"We study in the same institute."

แปลว่า:พวกเราเรียนที่สถาบันเดียวกัน

October 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

Inใชักับในไม่ใช่รึ


https://www.duolingo.com/profile/bottle59

พวกเราเรียนในสถาบันเดียวกัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย