"Westudyinthesameinstitute."

แปลว่า:พวกเราเรียนที่สถาบันเดียวกัน

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

Inใชักับในไม่ใช่รึ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย