"The lecture starts at five."

แปลว่า:การบรรยายนี้เริ่มตอนห้าโมงเย็น

October 18, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

เริ่มเวลาหรือตอนความหมายมันคือเรียนเวลาห้าโมงเย็นอย่าแปลแบบเดียวภาษาไทยบอกแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย