"คุณมีโทรศัพท์มือถือไหม"

แปลว่า:You have a call!

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pakameng

แก้ด้วยข้อนี้คำตอบมันไม่มี

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pakameng

คำตอบมันไม่ถูก

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย