"I do not know where it comes from."

แปลว่า:ฉันไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Niraninra
Plus
  • 25
  • 15
  • 12
  • 2
  • 300

ฉันไม่รู้ว่ามันมาจากไหน ความหมายก็เหมือนกันนะคะ เพียงแต่ไม่มีคำว่าที่

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย