"I do not know where it comes from."

แปลว่า:ฉันไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหน

October 18, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Niraninra

ฉันไม่รู้ว่ามันมาจากไหน ความหมายก็เหมือนกันนะคะ เพียงแต่ไม่มีคำว่าที่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย