"Look at me!"

แปลว่า:มองฉัน

October 19, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Narong14

มองที่ฉันก็ไม่น่าผิดนะ


https://www.duolingo.com/profile/ooMatrixoo

เหมือนกัน มองที่ฉัน


https://www.duolingo.com/profile/vivy1972

Look at me //มองฉัน หรือ มองที่ฉัน


https://www.duolingo.com/profile/kJBW14

มองฉันสิ!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย