"The lecture is today."

แปลว่า:การบรรยายมีวันนี้

October 19, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

การบรรยายคือวันนี้


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

การบรรยายเป็นวันนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย