"Myparentsraisemysister."

แปลว่า:คุณพ่อคุณแม่ของผมเลี้ยงพี่สาวของผม

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nucharee5

จะรู้ได้ไงmy=ของผม

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย