"My parents raise my sister."

แปลว่า:คุณพ่อคุณแม่ของผมเลี้ยงพี่สาวของผม

October 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

จะรู้ได้ไงmy=ของผม


https://www.duolingo.com/profile/TontanHong

"คุณแม่คุณพ่อ"เลี้ยงดูพี่สาวของฉัน//ก็ยังผิดอีก แค่สลับ "คุณพ่อคุณแม่"

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย