"My parents raise my sister."

แปลว่า:คุณพ่อคุณแม่ของผมเลี้ยงพี่สาวของผม

October 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

จะรู้ได้ไงmy=ของผม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย