"We swim in August."

แปลว่า:พวกเราว่ายน้ำในเดือนสิงหาคม

October 23, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Shouldn't it also accept the word order "ในเดือนสิงหาคมพวกเราว่ายน้ำ"?


https://www.duolingo.com/profile/nuansri

ผิดตรงไหนคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย