1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "พวกเขา เห็นแมว"

"พวกเขา เห็นแมว"

แปลว่า:They see a cat.

October 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Bank364885

Is "They see the cat right?


https://www.duolingo.com/profile/deukie2

ก็ไม่บอกว่าแมวหนึ่งตัวนี่หน่า

Learn English in just 5 minutes a day. For free.