"His girlfriend seemed really nice."

แปลว่า:แฟนของเขาดูเหมือนนิสัยดีจริงๆ

October 26, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย