"เครื่องยนต์เครื่องนี้เป็นสีเทา"

แปลว่า:This motor is gray.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pakameng

เครื่องยนต์กับมอเตอร์มันต่างกัน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย