"เจอกันที่งานเทศกาล"

แปลว่า:See you at the fair!

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/camerasman

ประโยคต้นไม่มีบอกว่าเจอใคร!

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย