"Your home country is Germany."

แปลว่า:ประเทศบ้านเกิดของเธอคือประเทศเยอรมัน

October 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tKDI6

Your คุณ why? เธอ


https://www.duolingo.com/profile/suppasorn

งงในงง แปลผิดบ่อย


https://www.duolingo.com/profile/bottle59

ฉันตอบเหมือนทุกตัวอักษรทำไมให้ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย