"YourhomecountryisGermany."

แปลว่า:ประเทศบ้านเกิดของเธอคือประเทศเยอรมัน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tKDI6
tKDI6
  • 16
  • 107

Your คุณ why? เธอ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย