"Your home country is Germany."

แปลว่า:ประเทศบ้านเกิดของเธอคือประเทศเยอรมัน

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tKDI6
  • 17
  • 133

Your คุณ why? เธอ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย