"I would have had to live with my sister."

แปลว่า:ฉันคงจะต้องอยู่กับพี่สาวของฉัน

October 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Niraninra

ฉันคงจะต้องอยู่กับพี่สาวของฉัน ควรจะเป็น I would have had to live with my older sister. คนทำจะได้รู้ว่าควรจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย