"I would have had to live with my sister."

แปลว่า:ฉันคงจะต้องอยู่กับพี่สาวของฉัน

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Niraninra
Plus
  • 25
  • 15
  • 12
  • 2
  • 300

ฉันคงจะต้องอยู่กับพี่สาวของฉัน ควรจะเป็น I would have had to live with my older sister. คนทำจะได้รู้ว่าควรจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวนะคะ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย