"WhenIwasyoung,Ilovedtoeatmeat;nowIamavegetarian."

แปลว่า:ตอนฉันอายุน้อย ฉันชอบกินเนื้อสัตว์มาก ตอนนี้ฉันเป็นมังสวิรัติ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sopee2

I แปลว่า ผม/ฉัน ประโยคนี้มีทั้งฉันมีทั้งผม สัยสนไปหมด เซ็งๆๆๆ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย