"หมาตัวนี้เข้าหาแมวตัวนี้"

แปลว่า:The dog goes towards the cat.

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/dEpadinho

go เติม es แล้วทำไม towards ถึงเติม s อีกครับ ใครทราบช่อยตอบด้วยนะครับ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

towards ไม่ใช่กริยานะครับ

16ชั่วโมงที่แล้ว 16 ชั่วโมงที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย