"ฉันคงจะไม่ได้มาโรงเรียนนี้"

แปลว่า:I would not have come to this school.

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Niraninra

คำแปลของคำว่า "นี้" บางทีใช้ the บางทีใช้ this พอเราตอบ this ผิด ให้ใช้ the พอเราตอบ the ผิด ให้ใช้ this รบกวนปรับปรุงด้วยค่ะ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย