"เธออายุสิบเพียงสิบเจ็ดปีเท่านั้น"

แปลว่า:She is only seventeen.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pakameng

สิบเพียงสิบ คืออะไร

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย