1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เธออายุสิบเพียงสิบเจ็ดปีเท่า…

"เธออายุสิบเพียงสิบเจ็ดปีเท่านั้น"

แปลว่า:She is only seventeen.

October 29, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

สิบเพียงสิบ คืออะไร


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Could somebody break down the Thai sentence for me? I don't get it. What is the part about "ten"?


https://www.duolingo.com/profile/Stef779877

It's a mistake. They should delete the ten. The rest seems correct to me. There are more mistakes in the Thai-English lessons. And they aren't corrected after people have posted about them.


https://www.duolingo.com/profile/gH3d6

ชาเย็นๆ ไหมครับ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

แก้ไขด่วน


https://www.duolingo.com/profile/Piyanan6

โจทย์ข้อนี้ต้องตัดสิบตัวแรกออกนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/KhunAunWan

อ่านแล้วงงมาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย