"Iwilllearnhowtodrinkwine."

แปลว่า:ฉันจะเรียนดื่มไวน์

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Fang87088

แปลไทยแล้วดูแปลกๆ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย