"ฉันชอบมันเมื่อปีที่แล้ว แต่วันนี้ฉันไม่ชอบมันแล้ว"

แปลว่า:I liked it last year, but I do not like it today.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

แต่วันนี้ไม่ชอบก็ใช้but today l do not like it ไม่ถูกหรือ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย