"No, it is not convenient."

แปลว่า:ไม่ มันไม่สะดวก

October 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sutee3

ไม่​ มันไม่ถูกตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมไปเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย