"เด็กสี่คนอ่านหนังสือหนึ่งเล่ม"

แปลว่า:Four children read one book.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Aom588249

ทำไม children ไม่ต้องมี s

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย