"He is my younger brother."

แปลว่า:เขาเป็นน้องชายของฉัน

November 1, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

Is=เป็นอยู่คือ???


https://www.duolingo.com/profile/Fonsb

คำตอบที่ถูกคือคำตอบที่ถูกกำหนดมา?


https://www.duolingo.com/profile/SiriratLaw

เขาคือน้องชายของฉัน... ก็ได้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย