"I was at his house last month."

แปลว่า:ฉันอยู่ที่บ้านของเขาเมื่อเดือนที่แล้ว

November 3, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

เดี๋ยวใส่ได้ก็ผิดไม่ใส่ก็ผิดมาตรฐานอยู่ตรงไหนช่วยอธิบาย


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตอบเหมือนกันก็ยังผิดอีกตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนจะออกมาทำงานนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย