Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"The project was a failure."

Μετάφραση:Το έργο ήταν μία αποτυχία.

0
πριν από 4 χρόνια

5 σχόλια


https://www.duolingo.com/glavkos
glavkos
 • 22
 • 14
 • 14
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 50

Το εγχείρημα ήταν μία αποτυχία.

6
Απάντηση2πριν από 4 χρόνια

https://www.duolingo.com/mptmpt
mptmpt
 • 25
 • 23
 • 21
 • 5

OK!

1
Απάντησηπριν από 4 χρόνια

https://www.duolingo.com/Kots.Eva

Η εργασία ήταν μία αποτυχία.

5
Απάντησηπριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/EiriniZich
EiriniZich
 • 25
 • 12
 • 252

Ηταν εσφαλμένο

1
Απάντησηπριν από 10 μήνες

https://www.duolingo.com/Ioanna678593
Ioanna678593
 • 21
 • 11
 • 11
 • 16

Πριν από 10-15 χρόνια, στην Ελλάδα, ήταν καινούργια παιδαγωγική ιδέα να δουλεύεις με ομάδες παιδιών με τη μέθοδο "project". Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι κάνεις ένα "σχέδιο εργασίας" για τον τρόπο που θα δουλέψεις ένα θέμα μαζί με όλη την ομάδα. η οποία στη συνέχεια υλοποιεί ότι έχει ειπωθεί. Στο τέλος γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εργασίας. Όλα αυτά τα έγραψα για να ρωτήσω γιατί δεν δέχεται ως σωστή μετάφραση τις λέξεις "σχέδιο εργασίας"

1
Απάντησηπριν από 7 μήνες