"He ate at my house."

แปลว่า:เขาได้กินข้าวที่บ้านของฉัน

November 3, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/suppasorn

มีคำว่าข้าวตรงไหนเหรอ


https://www.duolingo.com/profile/sittichai19

บางข้อ'กิน'​ บางข้อ'กินข้าว'​ เอาไงแน่​ เชื่อถือได้ไหมเนี่ย


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

การกินไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวเพราะบอกว่าeatแค่นั้นรู้ได้ยังไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย