"He ate at my house."

แปลว่า:เขาได้กินข้าวที่บ้านของฉัน

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PisonChang
PisonChang
  • 10
  • 7
  • 5
  • 5
  • 3
  • 16

ข้าว?

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

การกินไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวเพราะบอกว่าeatแค่นั้นรู้ได้ยังไง

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย