"She said something to him."

แปลว่า:เธอได้พูดอะไรบางอย่างกับเขา

November 3, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/PisonChang

ทีคำนี้เสือกต้องใช้คำว่า ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย