"He put it here this morning."

แปลว่า:เขาได้วางมันไว้ที่นี่เมื่อเช้านี้

November 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PisonChang

คำนี้เสือกต้องใช้คำว่า ได้


https://www.duolingo.com/profile/Zzju11

Normally there would be no 'ได้' in sentence It throw me off a bit


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย