"He put it here this morning."

แปลว่า:เขาได้วางมันไว้ที่นี่เมื่อเช้านี้

November 3, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/PisonChang

คำนี้เสือกต้องใช้คำว่า ได้


https://www.duolingo.com/profile/Zzju11
  • 1139

Normally there would be no 'ได้' in sentence It throw me off a bit


https://www.duolingo.com/profile/mo.kanokon

เข้าได้วางมันที่นี่เมื่อเช้านี้ ขาด"ไว้"

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย