"She just left."

แปลว่า:เธอเพิ่งออกไป

November 3, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/PisonChang

เธอเพิ่งออกไป


https://www.duolingo.com/profile/PisonChang

เธอเพิ่งออกไป


https://www.duolingo.com/profile/pupaeooo

อะไรวะเนี้ยยยย


https://www.duolingo.com/profile/Thomas6555000

สำนวนเหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย