"He entered my room."

แปลว่า:เขาเข้ามาในห้องของฉัน

November 3, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เขาได้เข้ามาในห้องของฉัน


https://www.duolingo.com/profile/PisonChang

เขาเข้าห้องของฉัน


https://www.duolingo.com/profile/wanderdugg

"Enter" is formal.


https://www.duolingo.com/profile/sunee75409

ความหมายเดียวกัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย