"เธอกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่"

แปลว่า:She is studying English.

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/camerasman

ประโยคคำถามใช้เธอ ประโยคให้เลือกมีแต่ you

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย