"I remember the boy."

แปลว่า:ฉันจำเด็กผู้ชายคนนี้ได้

November 5, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Is it really incorrect without the ได้ at the end?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย