"You are asking his father."

แปลว่า:คุณกำลังถามคุณพ่อของเขาอยู่

November 6, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Is the อยู่ at the end needed? What is its function?


https://www.duolingo.com/profile/5n3y4

คำตอบของฉันถูกแต่คุณบอกว่าผิดได้อย่างไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย