1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เธอพูดอังกฤษเก่ง"

"เธอพูดอังกฤษเก่ง"

แปลว่า:She speaks English well.

November 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

"She speaks English language well" is unnatural. It should just be "She speaks English well."

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย