"Mybrotherisbiggerthanyours."

แปลว่า:พี่ชายของฉันตัวใหญ่กว่าพี่ชายของคุณ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nucharee5

จะรู้ได้ไงว่าyours=พี่ชายของคุณ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย