"My brother is bigger than yours."

แปลว่า:พี่ชายของฉันตัวใหญ่กว่าพี่ชายของคุณ

November 6, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

จะรู้ได้ไงว่าyours=พี่ชายของคุณ


https://www.duolingo.com/profile/bGtQ17

ถ้าตัดคำว่าตัวออกไปนี่ฟังดูทะเเม่งยังไงไม้รู้เเฮะ


https://www.duolingo.com/profile/7DqH11

ผมก็ตอบงั้นแหละครับ เลยผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย