"Yesterday she ate lunch with her family."

แปลว่า:เมื่อวานนี้เธอได้กินข้าวเที่ยงกับครอบครัวของเธอ

November 7, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

คำเฉลยเกิดผิดปกติอีกแล้วตอบถูกก็ให้เราผิด


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย