"I went to bed at twelve last night."

แปลว่า:ฉันได้ไปนอนตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

ตอบว่าไปนอนเมื่อคืนเวลาเที่ยงคืนยังไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องตอบแล้ว

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย