"Iwenttobedattwelvelastnight."

แปลว่า:ฉันได้ไปนอนตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

ตอบว่าไปนอนเมื่อคืนเวลาเที่ยงคืนยังไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องตอบแล้ว

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย