"Where?"

แปลว่า:ที่ไหน

November 8, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Amy867046

แก้ไข​ด่วน


https://www.duolingo.com/profile/ePun934414

เขียนภาษาอังกฤษน่ะครับ


https://www.duolingo.com/profile/qdSG16

แก้ใขด่วนนนนน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย