"There are two effects."

แปลว่า:มีผลกระทบสองอัน

November 8, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

มีผลกระทบสองข้อ ผิดค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

มีสองผลกระทบ


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

ไม่ได้แปลว่า ที่นั่นมีสองผลกระทบ หรอคับ งง?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย