"Howdoyoudefinesuccess?"

แปลว่า:คุณให้คำนิยามความสำเร็จยังไง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/loAx11
loAx11
  • 25
  • 261

คุณให้นิยามความสำเร็จอย่างไร แบบนี้น่าจะถูกมากกว่านะครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย