"ฉันได้ดูรูปนี้"

แปลว่า:I watched this image.

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Fel223850
Fel223850
  • 20
  • 13
  • 7
  • 14

You "watch" moving images, but you "look at" a static one. This sentence is unnatural

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย