"เด็กผู้หญิงคนนี้ดื่มนม"

แปลว่า:This girl drinks milk.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Rassa734123

ทำไมในตัวเลือกเป็น The girl drinks milk. ควรเปลี่ยนคำถามหรือเปลี่ยนคำตอบ..งงเล็กๆ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย