"Yours are green, mine is white."

แปลว่า:ของคุณเป็นสีเขียว ของผมเป็นสีขาว

November 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ponn17

ฟักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


https://www.duolingo.com/profile/JoEzsave

ถูกนะ อาจไม่เป๊ะ


https://www.duolingo.com/profile/qFKe10

เขียนถูกแล้วทำไมถึงผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย