"Yours are green, mine is white."

แปลว่า:ของคุณเป็นสีเขียว ของผมเป็นสีขาว

November 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nattychicc

เขียนถูกหมด แค่ไม่ได้เว้นวรรค คือผิดหรอ เช็คใหม่ก่อนไม๊ หลายรอบละนะ


https://www.duolingo.com/profile/docgy

เดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็ไม่เป็น งงไปหมด


https://www.duolingo.com/profile/qFKe10

เขียนถูกแล้วทำไมถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/JoEzsave

ถูกนะ อาจไม่เป๊ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย