"Η κυβέρνηση πρόκειται να το επιτρέψει αυτό."

Μετάφραση:The governor is going to allow this.

May 12, 2014

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/glavkos

το ίδιο πρόβλημα με την αντίστροφη πρόταση (governor = κυβερνήτης)

May 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/mptmpt

Αυτή η πρόταση δεν υπάρχει πια αφού διορθώθηκε η αγγλική!

May 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/glavkos

ωραία :)

May 19, 2014
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.