"Η κυβέρνηση πρόκειται να το επιτρέψει αυτό."

Μετάφραση:The governor is going to allow this.

πριν από 4 χρόνια

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/glavkos
glavkos
 • 22
 • 14
 • 14
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 163

το ίδιο πρόβλημα με την αντίστροφη πρόταση (governor = κυβερνήτης)

πριν από 4 χρόνια

https://www.duolingo.com/mptmpt
mptmpt
 • 25
 • 23
 • 21
 • 5

Αυτή η πρόταση δεν υπάρχει πια αφού διορθώθηκε η αγγλική!

πριν από 4 χρόνια

https://www.duolingo.com/glavkos
glavkos
 • 22
 • 14
 • 14
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 163

ωραία :)

πριν από 4 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.