"Where did you find this list?"

Dịch:Bạn đã tìm thấy danh sách này ở đâu?

3 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phi602366

Có su nhầm của hệ thống

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.