"My cat is big."

แปลว่า:แมวของฉันใหญ่

November 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Narong14

แมวของฉันตัวใหญ่ก็ได้มั้ง


https://www.duolingo.com/profile/5rdV11

แมวของฉันตัวใหญ่ ผิดหรอคะ ทำไมผิดอ่ะ TT

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย