"I have a bottle."

แปลว่า:ฉันมีขวดหนึ่ง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/dEpadinho

ฉันมีขวดหนึ่งใบ จุดีกว่ามั้ยคับ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย